Blader door ons aanbod  

Szanowni klienci A.Blom Administratiekantoor

Szanowni klienci A.Blom Administratiekantoor,

Czy planujecie zakup mieszkania w Holandii? Z chęcią pomożemy w tym paǹstwu!

Oto najlepszy plan działaǹ:

 1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwości finansowe. O potrzebnych dokumentach zostaniecie paǹstwo poinformowani w biurze A.Blom. Po określeniu paǹstwa zdolności finansowej, możecie zacząć poszukiwania odpowiedniego mieszkania w celu zakupu!
 2. Poszukiwanie mieszkania może odbywać się przez internet. (na portalach: Funda.nl , Jaap.nl , Huislijn.nl i Huizenzoeker.nl) Jeśli leży to w granicach paǹstwa możliwości, to spotkania w sprawie obejrzenia miekszania organizujecie sobie sami. Jeżeli ( np. ze względu na barierę jezykową) jest to niemożliwe, z chęcią paǹstwu w tym pomożemy. W tym celu możecie paǹstwo wysłać wiadomość Whatsapp lub sms na numer: 06-138 366 10 lub e-mail na: info@coltofmakelaardij.nl Wiadomość od paǹstwa musi zawierać następujące dane:
  • Nazwisko
  • Adres lub adresy mieszkaǹ, ktòre chcielibyście paǹstwo obejrzeć
  • Dni i godziny, w ktòrych najbardziej odpowiadałoby paǹstwu obejrzenie mieszkaǹ (proszę liczyć się z tym, że większość deweloperòw pracuje do 17.00)
 3. W przypadku, kiedy po ‘samodzielnym’ obejrzeniu mieszkania, okaże się, że znaleźliście paǹstwo swoje mieszkanie ‘marzeǹ’, proszę o natychmiastowe skontaktowanie się z nami. W ten sposòb zostanie o paǹstwa poważnym zainteresowaniu mieszkaniem, powiadomiony bezzwłocznie deweloper zajmujący się sprzedażą objektu. (ważne, ze względu na innych zainteresowanych), oraz zostanie zaplanowane ponowne spotkanie w celu obejrzenia mieszkania, z jednym z biegłych w tych sprawach, reprezentujących nasze biuro i paǹstwa interesy. Oczywiście w pełnej wspòłpracy z paǹstwem.
 4. Po obejrzeniu mieszkania, zostanie z paǹstwem omòwiony plan działaǹ dotyczący zakupu nieruchomości. W zależności od paǹstwa decyzji (zakup lub nie), zostanie omòwiona cena zakupu (ewentualne pertraktacje). W całym tym procesie będziecie paǹstwo bezzwłocznie o wszystkich poczynaniach informowani. Przebieg i szybkość tego procesu zależy ròwnież od dewelopera zajmującego się sprzedażą mieszkania.
 5. Jeżeli w/w proces negocjacji zakoǹczy się sukcesem i mieszkanie zostanie zakupione, zostanie podpisany, zaròwno przez kupującego jak i sprzedającego tymczasowy akt zakupu. Odbędzie się to w obecności pracownika naszego biura, oraz pracownika A.Blom Administratiekantoor. Akt zostanie w szczegòłach omòwiony, ròwnież w języku polskim. Po podpisaniu, dokumenty zostaną przekazane do kancelarii notarialnej. Przed podpisaniem aktu zakupu nieruchomości, obiekt zakupu zostnie jeszcze raz skontrolowany w celu sprawdzenia stanu nieruchomości. ( czy nie odbiega on od stanu uzgodnionego ze sprzedającym).
 6. Jeżeli stan nie będzie odbiegał od uzgodnionego, zostanie podpisany akt zakupu/ sprzedaży w kancelarii notarialnej. Odbędzie się to w obecności przysięgłego tłumacza języka polskiego. Notariusz ma obwiązek przekazania aktu w celu wpisu do Rejestru Ksiąg Wieczystych, w ktòrym definitywnie zostaniecie paǹstwo ujęci jako właściciele nieruchomości.

W całym tym procesie możecie paǹstwo na nas polegać. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i odpowiemy na pytania.

Pozdrawiamy, Team Coltof Makelaardij (David Coltof)

Contact

Coltof Makelaardij & Partners
Willemsoord 52D
1781 AS Den Helder

0223 200 005